Opiekun Osób Starszych i Niesamodzielnych - co możemy dla Was zrobić?

Opiekun osób starszych to osoba, która obejmuje kompleksową opieką osobą starszą bądź niesamodzielną, zajmuje się jej rodziną i najbliższym otoczeniem. Mamy doświadczenie w opiece nad osobami starszymi oraz niezbędne wykształcenie medyczne, która pozwala nam zapewnić im bezpieczeństwo. Nie mamy oporów przed dodatkowymi pracami, które trzeba wykonać – codziennym myciem, podawaniem zastrzyków, dbaniem o dom, gotowaniem i sprzątaniem. Zapewniamy ciepło, domową atmosferę i wsparcie, które pomaga żyć i czuć się lepiej.

Nasza pomoc może być codzienna, dorywcza, nocna lub całodobowa. Pracujemy na terenie Warszawy

na zdjęciu starsza pani

Wsparcie w codzienności

Pomoc w podstawowych czynnościach

Dbanie o higienę osobistą podopiecznego ( mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, pomoc w poruszaniu się, wspólne spacery i pomoc we wszystkich innych wyzwaniach dnia codziennego to nasze zadanie jako opiekuna osoby starszej bądź niesamodzielnej.
Opiekun osoby starszej w Warszawie

Opieka medyczna

Dostosowana do potrzeb

Pamiętamy o lekach i pilnujemy, aby były regularnie i właściwie przyjmowane, realizujemy recepty w aptekach, pomagamy w rehabilitacji. Wykonujemy zastrzyki, zmieniamy opatrunki oraz obserwujemy i wspieramy pracę innego personelu medycznego, który odwiedza seniora (np. fizjoterapeutę).
opiekun osób starszych warszawa

Organizacja czasu wolnego

Zachęta do podejmowania aktywności

Aktywność w życiu każdego Seniora jest niezwykle ważna i można realizować ją na wielu polach, w zależności od stanu zdrowia. Wspólne czytanie, rozwiązywanie krzyżówek, szydełkowanie, spacery, wizyty towarzyskie, a nawet specjalne warsztaty dla seniorów i wydarzenia dla nich organizowane – będziemy w nich uczestniczyć w ramach możliwości i bieżącego samopoczucia.

opiekun osoby starszej

Podpora psychiczna

Dla osoby chorej i całej rodziny

Problemy natury fizycznej i zdrowotnej osób starszych czy niesamodzielnych to tylko jedna strona medalu – zazwyczaj o wiele bardziej potrzebują oni odpowiedniego wsparcia psychicznego. Przebyte choroby, samotność, trudne relacje czy przeżycia bywają bagażem, który często ciąży bardziej, niż choroba. Jesteśmy gotowi, aby udzielić pomocy na każdym polu.
opiekun osób starszych warszawa

Pomoc domowa

Piecza nad domem i ogrodem

Poprawa komfortu życia jest dla każdego seniora czy osoby niepełnosprawnej bardzo ważna – dlatego podczas pełnienia naszych obowiązków pomagamy w utrzymaniu domu w czystości, gotujemy (smacznie i zdrowo!), dbamy o bezpieczeństwo przed osobami z zewnątrz, opłacamy rachunki czy pomagamy w organizacji transportu np. do lekarza.

Opiekun osób starszych Warszawa - czym się zajmuje?

Opiekun medyczny to osoba, która pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej wszystkie podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby niezależnie od wieku.

Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby psycho-społeczne. Może asystować personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomagać i jednocześnie wspierać osobę chorą i niesamodzielną.

Wszystkie zabiegi wykonuje przy chorym z należytym szacunkiem, mając na uwadze profesję zawodu, jakim jest opiekun osoby starszych. Warszawa to miejsce, w którym pracuje cały zespół Twoja Opiekunka.pl.

 

Obowiązki opiekuna medycznego :

1) Opiekun określa cele czynności higienicznych i pielęgnacyjnych i wykonuje je;

2) Opiekun medyczny sam określa wskazania, przeciwwskazania i niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem różnego typu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;

3) Opiekun osób starszych samodzielnie planuje i organizuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej i z zachowaniem jej intymności;

4) Opiekun medyczny przestrzega wszystkich podstawowych zasad wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej czy niesamodzielnej;

5) Opiekun osób starszych dobiera metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec swojego podopiecznego,

6) Opiekun stosuje algorytmy czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej zgodnie ze swoim wykształceniem i aktualną wiedzą medyczną;

7) Opiekun osoby starszej przestrzega zasad postępowania w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;

8) Opiekun na bieżąco ocenia stan higieniczny chorego;

9) Opiekun medyczny wykonuje słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;

10) Opiekun wykonuje toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;

11) Opiekun osób starszych i niesamodzielnej wykonuje różne zabiegi typu mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakłada czepiec przeciwwszawiczy;

12) Opiekun medyczny dokonuje zmiany bielizny osobistej i pościelowej;

13) Opiekun wykonuje zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomaga w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej, jeśli potrzebuje ona takiej pomocy;

14) Opiekun dokonuje zabiegu wymiany cewnika zewnętrznego, worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;

15) Opiekun lub opiekunka wykonuje zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej, jeśli takie jest zalecenie lekarza lub pielęgniarki;

16) Opiekun osoby starszej pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;

17) Opiekun medyczny stosuje pielęgnację i profilaktykę przeciwodleżynową u osoby chorej i niesamodzielnej, aby uniknąć pojawienia się zmian;

18) Zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i w 100% bezpieczne ułożenie w łóżku;

19) Opiekun pomaga przy zmianie pozycji, wstawaniu i swobodnym przemieszczaniu się osoby chorej czy niesamodzielnej, zarówno w domu, jak i ( o ile to możliwe) spacerów na zewnątrz czy obowiązkowych wizyt lekarskich;

20) Opiekun wykonuje czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną z należytą starannością i zgodnie ze swoją wiedzą medyczną;

21) Opiekun osób starszych karmi osobę chorą i niesamodzielną lub pomaga podczas jej karmienia, jeśli tego wymaga;

22) Opiekun ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i należytą intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;

23) Opiekun na bieżąco przekazuje pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;

24) Opiekun medyczny przestrzega procedur postępowania z brudną bielizną i zużytym sprzętem;

25) Opiekun osób starszych stosuje wszystkie przepisy prawa dotyczące praw pacjenta;

26) Przeprowadza edukację w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych dla chorego i jego najbliższej rodziny;

27) Sprawnie posługuje się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

28) Opiekun osób starszych przestrzega zasad oraz samodzielnie określa cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynności opiekuńczych zgodnie ze swoją wiedzą medyczną;

29) Opiekun osoby starszej planuje i realizuje czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną z uwzględnieniem jej aktualnego stanu zdrowia;

30) Zapewnia higienę i estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;

31) Pomaga osobie chorej w wykonywaniu czynności życia codziennego;

32) Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu jej sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

33) Opiekun osób starszych ma za zadanie również aktywizować osobę chorą i niesamodzielną, np. przez organizacje jej czasu wolnego;

34) Opiekun współpracuje z całym zespołem terapeutycznym lub opiekuńczym na rzecz swojego podopiecznego;

35) Zapewnia pełne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania wszystkich zabiegów opiekuńczych z zachowaniem jej poczucia intymności i godności osobistej;

36) Opiekun osób starszych pomaga w adaptacji i przystosowaniu osoby chorej i niesamodzielnej do jej bieżących możliwości i warunków życia,

37) Wspiera osobę chorą w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością – zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym;

38) Opiekun osoby starszej udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych, które pojawiają się w jej życiu;

39) Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej na miarę jego bieżących możliwości,

40) Opiekun przekazuje pielęgniarce lub lekarzowi wszystkie informacje o zmianach w stanie zdrowia osoby chorej zaobserwowanych podczas wykonywania czynności opiekuńczych;

41) Opiekun osób starszych przestrzega procedur postępowania ze sprzętem i materiałem podczas wykonywania czynności opiekuńczych i trzyma nad nim pieczę;

42) Opiekun dezynfekuje oraz myje wszystkie przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, pozostawiając je czyste i sterylne.

Masz pytania? Zobacz nasze FAQ, gdzie na bieżąco dodajemy najczęściej pojawiające się pytania naszych klientów i podopiecznych.